Εκτός μηχανογραφικού οι σχολές αστυνομίας

Εκτός μηχανογραφικού οι σχολές Αστυφυλάκων

Δεν θα ισχύσει η βάση του 10 για τους φετινούς υποψηφίους

Σημαντικές πληροφορίες αντλεί κανείς από τις οδηγίες που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας για τους φετινούς υποψηφίους. Ξεχωρίζουμε αυτές που αναφέρουν ότι για τους φετινούς υποψηφίους δεν θα ισχύσει η βάση του 10, ενώ το δικαίωμα για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση έχει ισχύ για το για ένα μόνο έτος και συγκεκριμένα για αυτό μετά την αποφοίτηση. Επίσης εκτός μηχανογραφικού θα είναι οι σχολές της αστυνομίας για πολίτες καθώς και δυο στρατιωτικές σχολές. Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες: 

Εκτός μηχανογραφικού Αξιωματικών Αστυνομίας, Αστυφυλακών, ΣΙΡ, Ελεγκτών Αεράμυνας

Όσοι μαθητές φοιτούν φέτος στην τρίτη λυκείου καθώς και οι απόφοιτοι που θα διαγωνιστούν ξανά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα τμήματα Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και Αστυφυλακών δεν θα υπάρχουν στο νέο μηχανογραφικό του 2014. Επίσης εκτός μηχανογραφικού θα είναι και δυο στρατιωτικές σχολές. Πρόκειται για τη Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της σχολής Ικάρων. Αναφέρουμε τα παραπάνω γιατί ειδικά για τα τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα επαναληφθεί το περσινό με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να πιστεύουν ότι θα αποκτούσαν το δικαίωμα να δηλώσουν τα τμήματα και απλά θα εισάγονταν το 2015-2016 όπως συνέβη με τους περσινούς υποψηφίους. Το τμήμα Αξιωματικών Αστυνομίας θα δεχτεί υποψηφίους που είναι ήδη αστυνομικοί ενώ και το τμήμα ανθυποπυραγών της πυροσβεστικής θα δεχτεί μόνο πυροσβέστες και όχι απλούς πολίτες.

Δεν θα ισχύσει η βάση του 10

Αν και μετά την ανακοίνωση των φετινών βάσεων υπήρξαν σκέψεις για εφαρμογή της βάσης του 10 ενώ υπήρχαν και πολλά δημοσιεύματα για αυτό το θέμα τελικά το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει να μην εφαρμόσει το βαθμολογικό αυτό κριτήριο. Συγκεκριμένα αναφέρεται στις οδηγίες:

«Είναι γνωστό ότι δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ)» 

Για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για τα τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα παραμένει ως προϋπόθεση η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα. 

Σε ό, τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής για τους υποψηφίους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης εξίσου, προϋπόθεση όμως είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι σχετικές προκηρύξεις που περιγράφουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων ανακοινώνονται από τα αρμόδια Υπουργεία ώστε οι υποψήφιοι να τις αναζητήσουν προς ενημέρωσή τους.

Τι θα ισχύσει για το 10%

Όσον αφορά την εισαγωγή για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για ένα έτος (το αμέσως επόμενο) μετά την τελευταία εξέταση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουν δικαίωμα να αξιοποιήσουν το δικαίωμα αυτό οι μαθητές που έδωσαν πανελλήνιες το 2013 και μόνο. Οι μαθητές που θα το αξιοποιήσουν δεν θα δώσουν ξανά πανελλήνιες αλλά θα διατηρήσουν τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών.

Φεβρουάριο οι αιτήσεις για το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας

Η επιλογή από τους μαθητές του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας που επιθυμούν να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο ή του μαθήματος επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που επιθυμούν να εξεταστούν επίσης σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται με ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ που υποβάλλουν στο Λύκειο το Φεβρουάριο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές που θα υποβάλουν στο σχολείο τους ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ στην προθεσμία αυτή θα δηλώσουν:

i) το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά
ii) αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
iii) αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)
iv) αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ)
v) αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
vi) αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι απόφοιτοι υποβάλλουν επίσης ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας στο ίδιο χρονικό διάστημα στην οποία θα δηλώνουν επί πλέον και την Κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας επιθυμούν να εξετασθούν.

Η ΑΙΤΗΣΗ–ΔΗΛΩΣΗ υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/exams και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο Λύκειο ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα ενημερωθείτε με νέα εγκύκλιό μας. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση αυτή του υποψηφίου είναι δεσμευτική και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση.

Αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Όσοι εξεταστούν ενδοσχολικά για απόκτηση απολυτηρίου έχουν το δικαίωμα να δώσουν πανελλήνιες οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησης.

Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα κάνουν αίτηση για να εξεταστούν ενδοσχολικά ώστε να αποκτήσουν το απολυτήριο τους. Οι μαθητές αυτές έχουν το δικαίωμα λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησής τους και η Βεβαίωση Πρόσβασης στην περίπτωση αυτή εκδίδεται με βάση μόνο τη γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές.

Οι αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας:0 σχόλια: