Ένα πακέτο τσιγάρα θα φτάσει τα 100 ευρώ!


Ένα αρκετά δυσάρεστο σχέδιο για τους καπνιστές ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, η οποία σκοπεύει να αυξήσει στα 100 ευρώ ανά πακέτο τσιγάρων!

Η χώρα δεν έχει σκοπό με αυτό τον τρόπο να αυξήσει τα έσοδα, αλλά να βοηθήσει τους καπνιστές να το κόψουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης στόχος είναι να καταστήσει η χώρα απαγορευμένη για τους καπνιστές μέχρι το 2025 μέσω μιας διαδικασίας σταδιακής αύξησης των επιβαρύνσεων και των φόρων σε ποσοστό άνω του 30% ανά έτος.

0 σχόλια: